Fritidsordning via klubbens Ung i Volley projekt

Der vil i forbindelse med projekt Ung i Volley blive arbejdet i at etableret et tilbud om en efter skoletid ordning, hvor der vil blive mulighed for forskellige aktiviteter. Af mulige aktiviteter kan nævnes:

    •  forskellige idrætsaktiviteter i hallen
    • lektiehjælp ved studerende fra enten et gymnasie eller et universitet/læreruddannelse og/eller fra en lærer fra én af de omkringliggende skoler i området
    • brætspilscafé

Det er endnu ikke afklaret med dage og tidspunkter.