Alkohol, doping og matchfixing

I Kolding Volleyball Klub har vi taget stilling til alkohol, doping og matchfixing.

Alkoholpolitik
Kolding Volleyball Klub har et fokus på brugen af alkohol i klubben. 
Læs gerne alkoholpolitikken for Kolding Volleyball Klub

Blanket for deltagelse i KVK fester for unge under 18 år

Antidoping
Kolding Volleyball følger de nationale regler for antidoping. 
Læs gerne de nationale regler for antidoping

Matchfixing
Kolding Volleyball Klub støtter op om kampen mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. 
Vi følger det udvidede regulativ for matchfixing der er udarbejdet af Volleyball Danmark 2021. 
Læs gerne det udvidede regulativ for matchfixing