Vision for Kolding Volleyball Klub

“EN DEL AF NOGET MERE”

I Kolding VK skal der være plads til alle uanset alder og niveau. Det sociale miljø og det at skabe gode sportslige resultater skal gå hånd i hånd. Det er klubbens ambition, at Kolding VK skal være at finde på alle niveauer med seniorhold i divisionen, serier og mixrækker samt ved flest mulige stævner i Kids- Teen- og ungdomsvolley. Vi vil danne de bedst mulige rammer for udviklingen af volleyball ved på alle måder, at være en attraktiv breddeklub med plads til alle, lige fra Kidsvolley til volleyball for seniorer. Vi vil stræbe efter at blive så dygtige som muligt såvel til spillet på banen, som alt det uden for banen.

 Vi vil arbejde for en stigning i medlemstallet og med en målsætning om, at vi senest i 2025 har rundet 500 aktive medlemmer. Dette gøres ved at arbejde målrettet med en stor børne- og ungdomsafdeling, en attraktiv motionsafdeling og et setup der sikrer kvalitet for turneringsholdene.

 Vi vil gøre Kolding VK mere synlig ved en målrettet markedsføring bl.a. på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Samtidig vil vi konstant arbejde for et generelt kendskab til volleyball i offentligheden både lokalt og nationalt.

Frivillige hænder

Frivillighed i Kolding Volleyball Klub

I Kolding Volleyball Klub spiller vi ikke bare volleyball, vi er sammen om volleyball. Og netop fællesskabet om sporten er vigtigt i vores forening. Vi kalder det et forpligtende fællesskab og det gør vi fordi fællesskabet ikke kommer af sig selv. Fællesskab opnår vi, når folk involverer sig i klubben, i sporten, i aktiviteterne og i det frivillige arbejde.

Foreningsliv kan ikke adskilles fra frivillighed, for uden frivillige kan foreningen ikke eksistere. Det gælder dem, der sidder i bestyrelsen, fungerer som trænere og holdledere, dem der har tjanser eller dem, der bager en kage en gang imellem. Frivillighed er et bærende element i foreningslivet og derfor anser vi frivillighed som en naturlig del af medlemskabet i Kolding Volleyball Klub. Det betyder, at alle medlemmer forventes at engagere sig i det frivillige arbejde i klubben hen over sæsonen.

I KVK anerkender vi den store værdi de frivilliges engagement har for klubben. Derfor belønner vi også de frivillige, der gør en ekstra indsats for klubben. Deres indsats er ikke alene med til at holde udgifterne nede. Det skaber også engagement, fællesskab og sammenhold i klubben og på de enkelte hold. KVK afholder derfor, i løbet af sæsonen, forskellige arrangementer og events for de frivillige ligesom der vil være tilbud om klubtøj, trænertøj eller andet.