Fradrag ved sponsorater

Sponsorater er fuldt fradragsberettiget

Det afgørende for, at en virksomhed kan trække sponsoratet fra i skat, er, at virksomheden får en passende modydelse. Der skal være et rimeligt forhold mellem reklameværdien og det sponsorbidrag, som virksomheden yder til klubben.

Reklameudgifter

Den del af sponsoratet, som vedrører selve reklameydelsen, anser Skattestyrelsen som hovedregel for en fuldt fradragsberettiget reklameudgift, såvel moms- som skattemæssigt.

Det kan være omtale af virksomhedens navn og logo på fx bandereklamer, siddepladser, informationstavler, hjemmesider, i programmer og avisannoncer.

Tillægsydelser

I tilknytning til et sponsorat modtager virksomheden ofte en række tillægsydelser. Det kan fx være gratis rundvisninger og særforestillinger, optrædener for sponsorer, frit medlemskab, sæsonkort, VIP-kort, fribilletter, fri deltagelse i spisning og arrangementer eller sponsorture.

Disse ydelser er også fuldt fradragsberettiget, men er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget ift. momsen. Det betyder, at den enkelte virksomhed ikke kan trække momsen fra – men det er jo ikke noget problem ift. sponsorater i KVK idet vi ikke er momsregistreret og dermed ikke påskriver moms på en faktura.

For yderligere om tillægsydelser kan der læses på skat.dk