Samarbejdspartnere i Kolding Volleyball Klub

Kolding Beachvolley

Kolding Volleyball Klub har et fantastisk og naturligt samarbejde med Kolding Beachvolley, som har byens største sandkasse. 

Mange af vores medlemmer deler passionen for beachvolley ligesom de to klubber laver flere fælles indsatser for bl.a. studerende i Campus miljøet og ungdomsspillere.  

Kolding Volleyball Klub samarbejder med Kolding Beach Park

Campus Kolding

Kolding har i de seneste år taget store skridt for at slå sig fast som en uddannelsesby. Dette kan bl.a. ses i Campusområdet ved havnen, hvor alle de videregående uddannelsesinstitutionerne er samlet. Kolding Volleyball Klub arbejder tæt sammen med Campus Kolding, hvor bl.a. studiebyskoordinatoren er en central samarbejdspartner. 

KVK har i samarbejde med Campus Kolding oprettet Campusvolley, som er et gratis tilbud for studerende på de videregående uddannelser. Der spilles på UC Syd mandage kl. 15.30-17.30.

Kolding Kommune

Kolding Kommune er én af klubbens store og vigtige samarbejdspartnere. Dette være sig lige fra de klassiske områder om haltider og kommunal støtte til involvering i idrætsskoleprojekt, hvor der undervises i Kidsvolley på udvalgte Folkeskoler. Endvidere nyder klubben godt af sparring til projekter ligesom der generelt er et tæt samarbejde med kommunens ansatte ind i Bevæg Dig For Livet indsatsen, hvor Kolding Kommune er visionskommune. 

Kolding Volleyball Klub samarbejder med Kolding Kommune

Business Kolding

Kolding Volleyball Klub samarbejder med Business Kolding

Kolding Volleyball Klub tog endnu et step i udviklingen og blev i 2021 medlem af Business Kolding. Medlemskabet vil blive brugt til at danne relationer til et stærkt netværk af virksomheder i Kolding og som vil kunne understøtte og forhåbentlig styrke Kolding Volleyball Klubs position, som den førende volleyballklub i Syddanmark.