Fritidsordning 7.- 9. klasse

Der vil i løbet af 2022 blive etableret et tilbud om en efter skoletid ordning, hvor der vil blive mulighed for forskellige aktiviteter. Af mulige aktiviteter kan nævnes:

    •  forskellige idrætsaktiviteter i hallen
    • lektiehjælp ved studerende fra enten et gymnasie eller et universitet/læreruddannelse og/eller fra en lærer fra én af de omkringliggende skoler i området
    • brætspilscafé

Det er endnu ikke afklaret, hvilke dage og tidspunkter, men et forslag fra 2022 kunne være:

Tirsdage og torsdage kl. 14.00-17.00